Välkommen till utposten.se
AB UTPOSTEN
Tillsammans, för ett bättre resultat.


Lotus Notes and Domino PCLP
Lotus Notes and Domino CLI


AB Utposten använder olika IT-verktyg för utveckling av applikationer, i utbildningar och för strukturering av projekt. Kundernas krav på förändring och förnyelse kräver kontinuerlig utveckling och vi har valt att fokusera på kompetensområdena administration och applikationsutveckling i Lotus Notes och Domino, projektledning och -styrning, processgenomgångar och olika typer av EU- och Växtkraftprojekt. Dessutom utvecklar vi standardlösningar för olika branscher, exempelvis Hippogrammet för hästnäringen. Läs mer om Hippogrammet här

Våra samarbetspartners är dels våra kunder och dels partners i projekt.

IBM/Lotus naturligtvis viktig samarbetspartners då vi administrerar, utvecklar och utbildar i verktyget Lotus Notes och Domino
Kustbandet AB en kommunikationsoperatör som arbetar i bland annat skärgårdsområdet.
ESF-rådet kompetensutveckling Växtkraftprojekt
Utö Värdshus för konferens- och utbildningslokaler, måltider och övernattningar på Utö.
Stall Tila och Guide Konsult AB för applikationsutveckling i Hippogrammet för hästnäringen
Skärgårdskommunerna projektledning med inriktning EU-medel till skärgårdsföretag och -organisationer
häst dator computer dataprogram pc administration Lotus Notes Domino utbildning certifierad EU Scandinavian Islands konsult varumärke applikationsutveckling systemadministration ekonomi redovisning
AB Utposten
Alléviken, 130 56 Utö
+46 (0)8-50157640
klicka för att skicka mail