Välkommen till utposten.se
AB UTPOSTEN
Tillsammans, för ett bättre resultat.


Vi som äger och arbetar i företaget AB Utposten är Boel Nermark och Thomas Hjelm. Tillsammans har vi drivit och utvecklat företaget under ca 20 år. Vi var med på 80-talet inom PC-världen där teknikutvecklingen satte igång och många nya affärsmöjligheter skapades. På 90-talet jobbade vi med affärsutveckling, projektledning och utbildning inom olika branscher och under 2000-talet har vi förädlat detta och samtidigt tagit in nya trender och även nya kunskapsområden.

Med lång erfarenhet från utbildning i applikationsutveckling med verktyget Lotus Notes skapade Boel 2006 hästhanteringsprogrammet "
Hippogrammet". Idag en lösning som används installerad på en dator, i nätverk eller via webben, av kunder i hela Sverige och internationellt.

Thomas har de senaste fem åren ägnat mycket tid åt turism och med ett fokus på destinationsutveckling. Turismen är i stark utveckling både vad gäller omsättning och kvalitet men samtidigt ett område där små aktörer måste finna samarbetsformer med större aktörer och med offentliga aktörer som på ett eller annat sätt är delaktiga i turismnäringen. Internet rör om i grytan och det sker idag en fullständig explosion av nya marknadsplatser. Frågan är med denna utveckling om det egentligen har skett någon utveckling överhuvudtaget. För mig handlar om att vara konkurrenskraftig genom att ha arbetat fram sitt varumärke och att alltid leverera kvalitet och samtidigt söka den fysiska säljkontakten med köparen. Inte att glömma att inget eller iallafall väldigt få tjänster eller produkter, säljer sig självt, med vilket vi menar att den personliga försäljningen är betydelsefull och kommer att återta en del från Internetförsäljningen men då säkerligen i en annan form.

AB Utposten har idag ett fokus på data, hästar och turism. Inom dessa områden arbetar vi med vedertagna och egna modeller och verktyg för affärsutveckling och projektledning. Vi anser att varumärkesuppbyggnaden är av stor betydelse där ett bra grundarbete förenklar produktutvecklingen, marknadsföringen och försäljningen och sist men inte minst webbutvecklingen.

Du kommer i kontakt med oss via följande kanaler
Boel +46708775455, boel.nermark@utposten.se, skype: boelnermark
Thomas +46708736530, thomas.hjelm@utposten.se, skype: thomasutposten
häst dator computer dataprogram pc administration Lotus Notes Domino utbildning certifierad EU Scandinavian Islands konsult varumärke applikationsutveckling systemadministration ekonomi redovisning
AB Utposten
Alléviken, 130 56 Utö
+46 (0)8-50157640
klicka för att skicka mail