Välkommen till utposten.se
AB UTPOSTEN
Tillsammans, för ett bättre resultat.AB Utposten
startade i Stockholm 1988. Även om produkterna och hjälpmedlen skiftat genom åren, har vår viktigaste fråga alltid varit: "Hur kan vi utnyttja tekniken för att förbättra samarbete, effektivisera företagens rutiner, tillgängliggöra information och överföra och utveckla kunskap?"

1991 flyttade vi verksamheten till
Utö i Stockholms södra skärgård. Det är en stor fördel att i perioder av ett projekt eller en utbildning kunna erbjuda våra kunder Utös rogivande miljö, och det finns många olika alternativ till kortare eller längre vistelse här.

häst dator computer dataprogram pc administration Lotus Notes Domino utbildning certifierad EU Scandinavian Islands konsult varumärke applikationsutveckling systemadministration ekonomi redovisning
AB Utposten
Alléviken, 130 56 Utö
+46 (0)8-50157640
klicka för att skicka mail